نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی

نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی

با توجه به شرايط روز جامعه، محاسبه دقيق و مديريت شارژ واحدهاي مسكوني، امري وقت‌گير و طاقت‌فرسا مي‌باشد. نرم افزار مدیریت شارژ ساختمان كاشانه، به منظور پاسخگويي به نياز جامعه طراحي و توليد شده است. وب سایت مستقل این نرم افزار به آدرس  www.charge-software.ir  نیز جهت اطلاع رسانی طراحی و راه اندازی شده است.  

دارای گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 059358-32991-8

 دارنده گواهی تایید فنی نرم افزار از شوایعالی انفورماتیک به شماره 206156

نسخه طلایی شامل همه امکانات و بخش‌ها می‌باشد

 

با توجه به شرايط روز جامعه، محاسبه دقيق و مديريت شارژ واحدهاي مسكوني، امري وقت‌گير و طاقت‌فرسا مي‌باشد. نرم افزار مدیریت شارژ ساختمان كاشانه، به منظور پاسخگويي به نياز جامعه طراحي و توليد شده است. وب سایت مستقل این نرم افزار به آدرس  www.charge-software.ir  نیز جهت اطلاع رسانی طراحی و راه اندازی شده است.  

دارای گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 059358-32991-8

 دارنده گواهی تایید فنی نرم افزار از شوایعالی انفورماتیک به شماره 206156

نسخه طلایی شامل همه امکانات و بخش‌ها می‌باشد

 
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی 1 تا 20 واحد
10,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی 21 تا 50 واحد
15,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی 51 تا 100 واحد
20,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی 101 تا 200 واحد
25,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی 201 تا 300 واحد
30,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی 301 تا 500 واحد
40,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی 501 تا 750 واحد
50,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی 751 تا 1000 واحد
60,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی 1001 تا 1500 واحد
80,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه طلایی 1501 تا 2000 واحد
100,000,000 ریال