نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه نقره‌ای

نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه نقره‌ای

با توجه به شرايط روز جامعه، محاسبه دقيق و مديريت شارژ واحدهاي مسكوني، امري وقت‌گير و طاقت‌فرسا مي‌باشد. نرم افزار مدیریت مجتمع كاشانه، به منظور پاسخگويي به نياز جامعه طراحي و توليد شده است. وب سایت مستقل این نرم افزار به آدرس  www.charge-software.ir  نیز جهت اطلاع رسانی طراحی و راه اندازی شده است.  

 

نسخه نقره‌ای، امکانات زیر را دارا می‌باشد: ( نسخه طلایی دارای امکانات بیشتری است )
همه امکانات نسخه پایه به‌همراه:
گزارشهای تحت وب
پرداخت آنلاین
ربات تلگرام و اپ اندروید
‌تقسیم هزینه
چک
مستندات
گروه بندی واحدها
ضریب طبقات
ارسال پیام
بخشودگی/ تخفیف
پروژه‌های هزینه
یادداشت‌ها و صورت جلسات

نسخه طلایی شامل همه امکانات و بخش‌ها می‌باشد.

دارای گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 059358-32991-8

 دارنده گواهی تایید فنی نرم افزار از شوایعالی انفورماتیک به شماره 206156


 

با توجه به شرايط روز جامعه، محاسبه دقيق و مديريت شارژ واحدهاي مسكوني، امري وقت‌گير و طاقت‌فرسا مي‌باشد. نرم افزار مدیریت مجتمع كاشانه، به منظور پاسخگويي به نياز جامعه طراحي و توليد شده است. وب سایت مستقل این نرم افزار به آدرس  www.charge-software.ir  نیز جهت اطلاع رسانی طراحی و راه اندازی شده است.  

 

نسخه نقره‌ای، امکانات زیر را دارا می‌باشد: ( نسخه طلایی دارای امکانات بیشتری است )
همه امکانات نسخه پایه به‌همراه:
گزارشهای تحت وب
پرداخت آنلاین
ربات تلگرام و اپ اندروید
‌تقسیم هزینه
چک
مستندات
گروه بندی واحدها
ضریب طبقات
ارسال پیام
بخشودگی/ تخفیف
پروژه‌های هزینه
یادداشت‌ها و صورت جلسات

نسخه طلایی شامل همه امکانات و بخش‌ها می‌باشد.

دارای گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 059358-32991-8

 دارنده گواهی تایید فنی نرم افزار از شوایعالی انفورماتیک به شماره 206156


 
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه نقره‌ای 1 تا 20 واحد
15,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه نقره‌ای 21 تا 50 واحد
24,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه نقره‌ای 51 تا 100 واحد
32,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه نقره‌ای 101 تا 200 واحد
40,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه نقره‌ای 201 تا 300 واحد
50,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه نقره‌ای 301 تا 500 واحد
60,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه نقره‌ای 501 تا 750 واحد
70,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه نقره‌ای 751 تا 1000 واحد
80,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه نقره‌ای 1001 تا 1500 واحد
100,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه نقره‌ای 1501 تا 2000 واحد
120,000,000 ریال