بروز رسانی 7.2.8 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 23 مهر,1394
بروز رسانی 7.2.8 نرم افزار کاشانه در تاریخ 23 مهر 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان ثبت بدهی اولیه واحد و موجودی اولیه ساکنین در زمان درج واحد جدید

- امکان حذف تراکنش انتقال موجودی میان حسابها

- بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار