بروز رسانی 7.2.5 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 15 تیر,1394
بروز رسانی 7.2.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 15 تیر 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان درج همزمان چند هزینه و ارتباط با چکهای صادره

- بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار