بروز رسانی 7.2.1 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 20 خرداد,1394
بروز رسانی 7.2.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 20 خرداد 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

-  افزوده شدن بخش چکهای صادره و ارتباط چکها با هزینه‌های مجتمع همراه با یادآوری چکها

- افزوده شدن اطلاعات تکمیلی برای واحدها و اشخاص

- بهبود گزارش مشخصات واحدها و ساکنین

- بهبود گزارش بدهکاران و بستانکاران

- امکان تهیه نمودار روند هزینه‌ها بر اساس میزان مصرف

- امکان چاپ در بخش دارایی‌های گروه

- امکان تفکیک بر اساس ساکن/مالک/مستأجر در گزارش پیام کوتاه

- بهبودهایی در عملکرد و ظاهر نرم‌افزار