بروز رسانی 7.1.9 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 17 اسفند,1393
بروز رسانی 7.1.9 نرم افزار کاشانه در تاریخ 17 اسفند 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

-  بهبودهایی در بخش‌های مختلف نرم‌افزار