بروز رسانی 7.1.7 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 05 بهمن,1393
بروز رسانی 7.1.7 نرم افزار کاشانه در تاریخ 5 بهمن 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان انتخاب واحدهای غیر خالی جهت چاپ در گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالانه و ماهانه و بدهی واحدها

- بهبودهای ظاهری