بروز رسانی 7.1.6 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 17 دی,1393
بروز رسانی 7.1.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ 17 دی 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان انتخاب نوع بدهی جهت درج در لیست در گزارش مالی واحدها

امکان انتخاب واحدهای غیر خالی جهت چاپ در صدور قبض شارژ

- بهبود در گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالانه