بروز رسانی 7.1.5 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 11 دی,1393
بروز رسانی 7.1.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 11 دی 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

بهبود در گزارش خلاصه مالی