بروز رسانی 7.1.3 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 27 آذر,1393
بروز رسانی 7.1.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 27 آذر 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن بخش مستقل لغو دریافت و پرداخت جهت سهولت در تصحیح عملیات

- نمایش موجودی حسابها در صفحه اصلی

- نمایش نسبت سکونت مالک و مستأجر همراه با نمودار در صفحه اصلی

- امکان تفکیک شارژها و درج لیست هزینه‌ها و درآمدها در گزارش خلاصه مالی

- امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش واحدهای بدون بدهی در گزارش بدهی واحدها

- اضافه شدن چند کلیدواژه در بخش تهیه لیست ارسال پیامک

- امکان درج لیست شارژهای غیرمشترک در گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالانه

- بهبود ترتیب چاپ هزینه‌ها در گزارش هزینه‌ها

- اضافه شدن بخشهای درج مالک و مستأجر برای یک واحد در بخش مدیریت واحدهای مجتمع

- بهبودهای ظاهری در کل نرم‌افزار