بروز رسانی 7.1.2 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 18 آبان,1393
بروز رسانی 7.1.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ 18 آبان 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان انتخاب نوع شارژ در گزارش بدهی واحدها

امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش نام ساکن واحدها در گزارش وضعیت پرداخت شارژ ماهیانه و گزارش بدهی واحدها

اصلاح نمایش نام پرداخت‌کننده در گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالیانه واحدها

- بهبود ترتیب چاپ هزینه‌ها در گزارش هزینه‌ها

- بهبودهای جزئی