بروز رسانی 7.1.11 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 13 اردیبهشت,1394
بروز رسانی 7.1.11 نرم افزار کاشانه در تاریخ 13 اردیبهشت 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

-  بهبودهایی در گزارش خلاصه مالی

- امکان تهیه خلاصه گزارش سهم واحدها از هزینه‌ها