بروز رسانی 7.1.10 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 03 اردیبهشت,1394
بروز رسانی 7.1.10 نرم افزار کاشانه در تاریخ 3 اردیبهشت 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

-  بهبودهایی در گزارش خلاصه مالی