بروز رسانی 7.1.1 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 27 شهریور,1393
بروز رسانی 7.1.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 27 شهریور 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن بخش هزینه‌های دوره‌ای

- اضافه شدن بخش چک‌های دریافتی با امکان درج مشخصات چک در زمان دریافت وجه

اضافه شدن بخش انتقال موجودی از یک حساب به حساب دیگر

اضافه شدن بخش یادداشت‌ها و صورتجلسات با قابلیت درج مستندات به همراه نمایش یادآوری در زمان شروع نرم‌افزار

- اضافه شدن بخش گزارش وضعیت اجاره واحدها

- امکان درج توضیح در شارژ غیر مشترک

- امکان محاسبه شارژ غیر مشترک بر اساس متراژ و نفرات

- دسترسی آسانتر به دریافت وجه در زمان پزداخت شارژ غیر مشترک

- امکان تعریف زمان اجاره برای دارایی مجتمع

- امکان دریافت وجه بدون انتخاب هزینه در بخش عملیات سریع دریافت و پرداخت

- امکان ویرایش گزارش بدهی واحدها

- درج تاریخ چاپ در قبض شارژ

- امکان محدودکردن نمایش شارژها به پرداخت‌شده و یا پرداخت‌نشده در گزارش وضعیت شارژ ماهانه

- درج اعتبار مالک و مستأجر در زمان چاپ گزارش مالی واحد

- نمایش نام پرداخت‌کننده، مالک و مستأجر در کنار شماره واحد

- بهبودهای جزیی در برخی گزارش‌ها