بروز رسانی 6.3.10 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 14 مرداد,1393
بروز رسانی 6.3.10 نرم افزار کاشانه در تاریخ 14 مرداد 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- رفع خطا در محاسبه شارژ در صورت استفاده از گزینه نفرات

- بهبودهای جزیی