بروز رسانی 6.2.4 نرم افزار کاشانه

شنبه, 18 آبان,1392
بروز رسانی 6.2.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ 18 آبان 1392 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان محاسبه جریمه بصورت یک مبلغ ثابت به ازاء هر ماه

- امکان درنظرگرفتن پرداخت‌شده بودن شارژ در قبض شارژ

- بروزرسانی راهنمای نرم‌افزار

- رفع خطای جزیی

 

برای استفاده از نسخه 6.1.3 به بعد، بایستی MS .Net 4.0 Framework بر روی دستگاه نصب باشد. در صورت عدم وجود، MS .Net Framework 4.0 را از آدرس زیر دانلود و نصب کنید:

Download .Net Framework 4.0