بروز رسانی 6.1.1 نرم افزار کاشانه

شنبه, 19 اسفند,1391
بروز رسانی 6.1.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 19 اسفند 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان تخصیص هزینه‌ها به برخی واحدهای یک گروه

- نمایش اطلاعات مجتمع بصورت نمودار

- امکان تعیین نحوه پرداخت وجه

- تکمیل اطلاعات در قبض‌ها و رسیدها

- لیست شدن بدهی واحد در گزارش مالی

- بهبودهای ظاهری