بروز رسانی 5.4.3 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 10 اسفند,1391
بروز رسانی 5.4.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 10 اسفند 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان اختصاص ضریب به پارامترهای گروه‌ها جهت تسهیم هزینه‌های مشترک