بروز رسانی 5.4.1 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 27 دی,1391
بروز رسانی 5.4.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 27 دی 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن امکان محاسبه هزینه‌ها بر اساس تعداد نفرات در ضریب طبقات

- اضافه شدن امکان تعیین نحوه تقسیم هزینه‌ها برای واحدهای خالی