بروز رسانی 5.3.5 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 18 دی,1391
بروز رسانی 5.3.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 18دی 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن امکان اثر دادن تعداد نفرات در ضریب طبقات در فرمول شارژ

- اضافه شدن نمایش تعداد نفرات در قبض شارژ ماهانه و لیست شارژ ماهانه