بروز رسانی 5.3.4 نرم افزار کاشانه

شنبه, 16 دی,1391
بروز رسانی 5.3.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ 16دی 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن امکان عدم چاپ هزینه های با سهم واحد صفر در قبض ماهانه