اصلاحیه 5.3.3 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 23 آبان,1391
اصلاحیه 5.3.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 23 آبان 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای جزیی