بروز رسانی 5.3.2 نرم افزار دبیرخانه

دوشنبه, 19 آبان,1393
بروز رسانی 5.3.2 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 19 آبان 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- امکان انتخاب سطح فشرده سازی پشتیبانگیری خودکار

- امکان انصراف در زمان پشتیبانگیری خودکار

- بهبود روش پشتیبانگیری خودکار و افزایش سرعت