بروز رسانی 5.3.1 نرم افزار دبیرخانه

دوشنبه, 31 شهریور,1393
بروز رسانی 5.3.1 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 31 شهریور 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- افزوده شدن نمایش لیست نامه‌های صادره و وارده با امکان چاپ و ذخیره بصورت فایل Excel