اصلاحیه 5.2.8 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 15 شهریور,1391
اصلاحیه 5.2.8 نرم افزار کاشانه در تاریخ 15 شهریور 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در انتخاب مستأجر به عنوان پرداخت کننده

- رفع خطاهای جزیی

- بهبودهای ظاهری