بروز رسانی 5.2.7 نرم افزار دبیرخانه

شنبه, 10 خرداد,1393
بروز رسانی 5.2.7 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 11 خرداد 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- بهبود در ثبت تغییرات نامه