اصلاحیه 5.2.7 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 21 تیر,1391
اصلاحیه 5.2.7 نرم افزار کاشانه در تاریخ 21 تیر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای عدم هماهنگی بخشهای پرداخت شارژ