اصلاحیه 5.2.6 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 20 تیر,1391
اصلاحیه 5.2.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ 20 تیر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در عملیات لغو سوابق پرداخت

- رفع خطا و بهبود در گزارش هزینه‌ها