بروز رسانی 5.2.5 نرم افزار دبیرخانه

یکشنبه, 24 دی,1391
بروز رسانی 5.2.5 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 24 دی 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- بهبود در کارایی برخی قسمتهای نرم‌افزار