اصلاحیه 5.2.5 نرم افزار کاشانه

یکشنبه, 21 خرداد,1391
اصلاحیه 5.2.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 21 خرداد 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن جستجو و چاپ گزارش از هزینه‌ها با امکان طراحی گزارش

- اضافه‌شدن امکان ویرایش حساب در سوابق مالی

- اضافه‌شدن امکان چاپ چندگانه رسید در سوابق مالی و پرداخت

- رفع خطاهای جزیی