اصلاحیه 5.2.4 نرم افزار دبیرخانه

دوشنبه, 15 آبان,1391
اصلاحیه 5.2.4 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 15 آبان 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- افزوده شدن امکان اصلاح حروف ی و ک