اصلاحیه 5.2.4 نرم افزار کاشانه

چهار شنبه, 20 اردیبهشت,1391
اصلاحیه 5.2.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ 20 اردیبهشت 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن چاپ رسید برای بخش عملیات سریع دریافت و پرداخت

- اضافه‌شدن چاپ لیست شارژ ماهانه تمام واحدها