اصلاحیه 5.2.3 نرم افزار دبیرخانه

چهار شنبه, 12 مهر,1391
اصلاحیه 5.2.3 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 12 مهر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای امنیتی