اصلاحیه 5.2.3 نرم افزار کاشانه

سه شنبه, 12 اردیبهشت,1391
اصلاحیه 5.2.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 12 اردیبهشت 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطاهای جزیی