اصلاحیه 5.2.2 نرم افزار دبیرخانه

یکشنبه, 21 خرداد,1391
اصلاحیه 5.2.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ 21 خرداد 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در بازیابی اطلاعات