اصلاحیه 5.2.2 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 04 اردیبهشت,1391
اصلاحیه 5.2.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ 4 اردیبهشت 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای جزیی در ذخیره فرمول شارژ

- بهبودهای ظاهری در گزارش‌ها

- رفع خطاهای جزیی