اصلاحیه 5.2.1 نرم افزار دبیرخانه

چهار شنبه, 30 فروردین,1391
اصلاحیه 5.2.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 30 فروردین 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن محیط گزارش‌ساز برای چاپ نامه‌ها – در این نسخه: نامه‌های صادره

- امکان فراخوانی سربرگ (فایل Word آماده) در محیط متن نامه صادره

- مرتب‌سازی اطلاعات در لیست‌ها جهت سهولت در انتخاب

- رفع خطای درج نامه وارده با شماره تکراری

- رفع خطای درج یادآوری امور برای نامه صادره

- رفع خطاهای جزیی