اصلاحیه 5.2.1 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 5.2.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 19 فروردین 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان محاسبه شارژ بر اساس دارایی‌های مجتمع/گروه اجاره داده شده به واحدها

- رفع خطاهای جزیی