اصلاحیه 5.1.9 نرم افزار دبیرخانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391

اصلاحیه 5.1.9 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 7 اسفند 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اصلاح فونت در چاپ نامه ها