اصلاحیه 5.1.8 نرم افزار دبیرخانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391

اصلاحیه 5.1.8 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 24 بهمن 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای ذخیره متن نامه فراخوانی شده از فایلهای Word موجود