اصلاحیه 5.1.7 نرم افزار دبیرخانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391

اصلاحیه 5.1.7 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 11 دی 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در فراخوانی اسکنر