بروز رسانی 5.1.6 نرم افزار وکیل یار

یکشنبه, 14 مهر,1392
بروز رسانی 5.1.6 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 14 مهر 1392 آماده و در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به قبل به شرح زیر است:

- امکان انتخاب عدم چاپ مشخصات وکیل در فرم دادخواست تجدیدنظر

- رفع خطای جزیی