اصلاحیه 5.1.4 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 5.1.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ 7 فروردین 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان محاسبه شارژ بر اساس نفرات بیش از چند نفر

- رفع خطاهای جزیی