اصلاحیه 5.1.4 نرم افزار دبیرخانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391

اصلاحیه 5.1.4 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 3 آذر 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- افزوده شدن امکان تغییر شماره نامه دفتری و تاریخ ارسال/دریافت نامه

- افزوده شدن امکان تغییر متن توضیحات در بخش مستندات