بروز رسانی 5.1.3 نرم افزار وکیل یار

پنجشنبه, 15 فروردین,1392
بروز رسانی 5.1.3 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 15 فروردین 1392 آماده و در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به قبل به شرح زیر است:

- امکان انتخاب افراد حاضر در یک پرونده جهت چاپ در دادخواست