اصلاحیه 5.1.3 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 5.1.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 5 فروردین 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطاهای جزیی