اصلاحیه 4.3.4 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 4.3.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ 3 بهمن 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن بخش عملیات سریع دریافت و پرداخت

- بهبود در برخی بخشهای ظاهری