اصلاحیه 4.3.3 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 4.3.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 26 دی 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- نمایش اعتبار فعلی واحد در زمان صدور قبض شارژ

- نمایش لیست هزینه ها برای مالکین در قبض شارژ

- امکان چاپ نکردن موارد مربوط به شارژهای غیرمشترک برای مستأجرین در قبض شارژ