اصلاحیه 4.3.2 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 4.3.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ 8 دی 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای دریافت وجه با مقدار صفر

- امکان حذف سوابق لغو شده

- رفع خطاهای جزیی