اصلاحیه 4.3.1 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 4.3.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 3 دی 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- تصحیح توزیع درآمدها و واریز به حساب مالک بجای کسر از شارژ ماهیانه

- اضافه شدن گزینه دخالت دادن اعتبار فعلی واحد در محاسبات مربوط به قبض شارژ